Pristatymas

Prekių pristatymas

 1. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, įsipareigoja nurodyti Prekių pristatymo vietą bei kontaktinį telefono numerį.
 2. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
 3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Pirkėjui laikydamasis Prekių aprašymuose nurodytų terminų. Nurodytas terminas netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjas tuo metu neturi Prekės, o Pirkėjas informuojamas apie tai. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti dėl negalimų suvaldyti aplinkybių.
 4. Pristatymas laikomas įvykdytu, kai Prekės pristatomas Pirkėjo nurodytu adresu.
 5. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai Prekės yra perduodamos Pirkėjui.
 6. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
 7. Nustačius Prekės siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę siuntos nepriimti.
 8. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje.
 9. Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.
 10. Jei Prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti Prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.
 11. Jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
 12. Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdžius šios pareigos ir nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.
 13. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 14. Prekių pristatymo mokestis ir kita informacija, susijusi su Prekių pristatymu, pateikiama Pirkėjui užsakant Prekes.

Parašykite mums

PVM: LT537036515
sales@vitabaltic.lt
+370 315 55 414
Alytaus r. sav., Alytaus sen., Jurgiškių g. 45, Jurgiškių k., LT-62181